Institut Science Unitaire

IJP. APPEL GUERY

Te wykłady wywodzą się z nauczania IJP. Appel Guéry, który w wieku 12 lat miał kontakt telepatyczny z poziomami wyższej energio-świadomości i do 18 roku życia byl prowadzony przez te wymiary. Udało mu się wyjść z ciała fizycznego i wejść z pełną świadomością do pola unitarnego. Byl to stan transcendentny, który w tradycji nazywany jest oświeceniem.

Wskutek wielu determinujących transformacji, które potem nastąpiły, przygotowywał się do misji nauczyciela, poznawał największe tradycje inicjacyjne i zdobywał wykształcenie, studiując nauki ścisłe i literaturę na uniwersytecie paryskim, gdzie otrzymał licencjaty. Swój publiczny przekaz rozpoczął dając setki wykładów w różnych centrach kulturalnych, które tworzył od 1970 roku.

W roku 1972 nastąpiła zadziwiająca przemiana telepatyczna i wtedy nawiązał komunikację z ponadziemskimi świadomościami. Przez 40 lat kontaktów niekwestionowanych i obserwowanych jednocześnie przez setki towarzyszących mu osób, otrzymał od tych wymiarów nadzwyczajne nauczanie składające się z ponad 6000 stron. Zawiera ono nowe odpowiedzi na podstawowe pytania. Część z nich już została opublikowana w „Wiedzy Unitarnej Wnętrza Wszechświata”, a dotyczą one inkarnacji, życia, snu, marzeń sennych, chorób, śmierci, istot pozaziemskich, a zwłaszcza wszystkich programów funkcjonowania wszechświata, kierowanego przez unitarny wątek wewnętrzny.


 

Odwiedź jego blog „Jakość życia”

 


appel guery