12 PLANÓW PONADCZASOWEJ PODRÓŻY
Rozbudzenie świadomości

awakening of consciousness

Jest to rozbudzenie wszystkich zdolności transcendentnych,
uśpionych we wnętrzu człowieka.
To otwarcie na pozazmysłowy sposób postrzegania, przez co rozwija się zrozumienie symboliczne,
szybsze i bardziej syntetyczne od logiki linearnej, dzięki niemu wychwytujemy znaczenie spraw i sytuacji, dotąd ukryte za pozornym bezładem faktów.

 


conscience