12 PLANÓW
PONADCZASOWEJ PODRÓŻY

Ten program rozbudzenia, opracowany przez IJP. APPEL GUERY, przedstawia taki styl życia,
który jest połączony z innymi wymiarami. Każdy z planów zawiera informacje,
uświadomienia, ćwiczenia i porady, będące wynikiem długiej, operatywnej działalności.