12 PLANÓW PONADCZASOWEJ PODRÓŻY
Strukturyzacja umysłow

Mental structuring

Będąc jednocześnie nadawcą i odbiorcą, nasz umysł funkcjonuje
według dwóch biegunów: rezonans – rozumowanie.
Rozumowanie analityczne pozwala sklasyfikować i uporządkować informacje,
pochodzące z wielu przeżytych doświadczeń, w formie wiedzy, która prowadzi
do poznania praw organizujących świat faktów.
Rezonans intuicyjny, dzięki podejściu całościowemu, pozwala uzgodnić się z wewnętrznym
porządkiem wszechświata i w taki sposób osiągnąć wewnętrzną świadomość zasad, które rządzą tymi prawami.
A dojście do syntetycznej myśli przyszłości nastąpi właśnie dzięki połączeniu między
intuicyjnym rezonansem i logicznym rozumowaniem, między prawą i lewą półkulą mózgową,
między inicjacyjnymi tradycjami przeszłości i racjonalną logiką obecnych nauk eksperymentalnych.