12 PLANÓW PONADCZASOWEJ PODRÓŻY

Rezonans uniwersalny

Universal resonance

Nie istnieje nic, co nie podlegałoby prawom rezonansu uniwersalnego,
kierującym współbrzmieniem między makrokosmosem, człowiekiem i mikrokosmosem.
Wyjście ze swoich ziemskich ograniczeń oznacza dostęp
do swojej kosmicznej tożsamości o szerokim zasięgu.
Dzięki świadomemu uczestnictwu w uniwersalnym rezonansie można się połączyć
poprzez kontakt telepatyczny z bractwem kosmicznym
albo poprzez kontakt formalny z zaawansowanymi cywilizacjami.