12 PLANÓW PONADCZASOWEJ PODRÓŻY

Inspiracja poetycka

Poetic inspiration

Inspiracja poetycka jest rezonansem duszy wibrującej w kontakcie z duchem twórczym.
Ten wymiar odznacza się czystością, poczuciem zachwytu i niewinnością, które posiada wewnętrzne dziecko, prowadzące poetycki dialog z niewidzialnymi i formalnymi światami.
Uzgadniając się z twórczą obecnością ducha sprawiamy, że przez nasze myśli, emocje i czyny
płynie pozytywna, twórcza energia, synonim ruchu, świeżości, odrodzenia i entuzjazmu.


inspiration