12 PLANÓW PONADCZASOWEJ PODRÓŻY
Telepatia międzywymiarowa

Interdimensional telepathy

Między źródłem-centrum wnętrza wszechświata i kontinuum czasoprzestrzeni, w którym ewoluujemy, istnieje wiele innych planów wibracyjnych.
Telepatia międzywymiarowa jest wewnętrznym kontaktem, jaki człowiek może nawiązać ze wszystkimi wymiarami, jeśli przekroczy granicę odłączenia, która odcina go od kosmicznej tożsamości.
Plan materialny jest formalny i stworzony, ale istnieje wiele planów niedostrzegalnych,
stworzonych lub niestworzonych.
Od wszech czasów istniał kontakt między człowiekiem a hierarchiami kosmicznymi,
niektóre z nich pozostają niewidzialne, podczas gdy inne mogą się formalizować.