12 PLANÓW PONADCZASOWEJ PODRÓŻY

Integracja społeczna

Social integration


Społeczeństwo jest wielkim organizmem, w którym każda jednostka jest komórką,
a każda instytucja – organem. Jego funkcjonowanie mniej lub bardziej warunkuje
nasze myśli i działania, z kolei nasz rozwój wpływa przez rezonans na rozwój społeczeństwa.
Dlatego warto uważać prace zawodową jako ćwiczenie kierowania energiami, a inną część czasu i energii zarezerwować dla rozwijania pozostałej części swojego potencjału.


société