12 PLANÓW PONADCZASOWEJ PODRÓŻY
Zjednoczenie duchowe

Spiritual unification

Poza naszym kontinuum czasoprzestrzeni, poza galaktycznymi wszechświatami w ciągłej ewolucji,
promieniuje wieczna obecność wnętrza wszechświata.
Jako absolutna świadomość na łonie czystej energii, to wibrujące centrum emanuje harmonią i doskonałością, czuwa nad nieskończonością światów widzialnych i niewidzialnych.
Każda forma we wszechświecie bierze początek w źródle-centrum i może odbierać jego emisję.
Poprzez zjednoczenie wszystkich swoich części wchodzimy na wznoszącą drogę powrotu do jedności.
Duchowość jest tym szczytem, który można zdobyć tylko wtedy, gdy opanujemy, przemienimy
i uzgodnimy całość swojej natury ze swoim duchem wyższym.